Hình Ảnh Chùa Của Cô Thích Nữ Như Liên Viếng Chùa Hoa Nghiêm Ngày 10/2/2020

Dưới đây là một số hình ảnh Phật tử chùa của Cô Thích Nữ Như Liên đi hành hương các chùa tại Melbourne trong dịp đầu năm 2020 đến viếng Hoa Nghiêm do Cô Huệ Hiếu ghi lại – xin nhấn vào hình để xem cở lớn hơn


Phật tử chụp hình lưu niệm tại Chánh điện Chùa Hoa Nghiêm Continue reading “Hình Ảnh Chùa Của Cô Thích Nữ Như Liên Viếng Chùa Hoa Nghiêm Ngày 10/2/2020”

Hình Ảnh Phật Tử Chùa Hoa Nghiêm Hành Hương Đầu Năm Ngày 1/2/2020

Dưới đây là một số hình ảnh Phật tử Chùa Hoa Nghiêm đi hành hương các chùa tại Melbourne trong dịp đầu năm 2020 do Cô Huệ Hiếu ghi lại – xin nhấn vào hình để xem cở lớn hơn

Phật tử chụp hình lưu niệm trước khi khởi hành tại Chùa Hoa Nghiêm Continue reading “Hình Ảnh Phật Tử Chùa Hoa Nghiêm Hành Hương Đầu Năm Ngày 1/2/2020”