Registration Form To Visit Phuoc Hue Temple – Lunar New Year 2021

Xin liên lạc (02) 9725 2324 để biết thêm chi tiết (Please call (02) 9725 2324 for more details)

Liên Lạc

THE UNITED VIETNAMESE BUDDHIST CONGREGATION OF AUSTRALIA-NEW ZEALAND
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan

ABN 27 899 690 766

DONATION details https://www.acnc.gov.au/charity?name_abn=27899690766

View Larger Map

Địa chỉ liên lạc

159 Cairnlea Drive, Cairnlea VIC 3023 AUSTRALIA

Phone: (+613) 9312 5729 or (+613) 9548 2215
Fax: (+613) 9311 0278
By Email: uvbc.anz@gmail.com