Tưởng Niệm Đức Tông Trưởng Tổ Đình Phước Huệ Lần Thứ Mười- 06/02/22

6 Tháng 1 Năm Nhâm Dần

<

Phuoc Hue Temple