Thống Kê Tăng Ni Của Giáo Hội

Theo thống kê của Ban Tăng Sự cho biết, với con số Tăng, Ni hiện nay trong các cơ sở trực thuộc Giáo Hội, thì có khoảng ̉60 vị. Đây là con số được căn cứ vào danh sách tác bạch an cư năm nay tại Tổ Đình Phước Huệ. Theo danh sách này thì:

  • Tổng số bên chư Tăng 16 vị
  • Tổng số chư Ni 35 vị
  • Sa Di 1 vị
  • Thức Xoa Ma Na 5 vị
  • Sa Di Ni 3 vị

Thống kê Tăng Ni Viên Tịch:

  • Thầy Thích Phước Tạng
  • Thầy Thích Phước Đạo
  • Ni Sư Thích Hải Triều Hạnh
  • Sư Cô Thích Phước Thiện