Thông Báo Ngày Hội Tại Chùa Quang Minh Với 3 Sự Kiện 15/08/2022

Nhấn vào hình để xem cở lớn hơn

Tưng bừng tổ chức 3 sự kiện đặc sắc Đại lễ Vu Lan, Lễ hội Mùa Xuân Hoa Anh Đào và Khánh thành sân lộ thiên Quan Thế Âm chùa Quang Minh ngày 14/08/2022.

Kính mời toàn thể Phật tử và đồng hương lúc 10 giờ sáng 14/08/2022 đến chùa Quang Minh dự lễ Vu Lan , Lễ hội Mùa Xuân Hoa Anh Đào, đồng thời Khánh thành sân lộ thiên trước Quan Thế Âm Bồ Tát.

Quý Chư Tăng Ni do Thượng tọa trụ trì dẫn đầu tiến ra trước tiền đình Đại Hùng Bửu Điện,làm lễ sau đó trở lại tương Quan Thế Âm làm lễ Khánh Thành và khai mạc lễ hội Hoa Anh Đào.

Về ý nghĩa 3 sự kiện lớn ngày hôm ấy sau đó chư tăng ni đi một vòng chùa thăm các gốc hoa Anh đào đang nở rộ đón mừng ngày Vu Lan thắng hội.

Kính thưa quí vị quan khách và quí đồng hương Phật tử,

Xuất phát từ sự tích về Đại Đức Mục Kiền Liên với lòng đại hiếu đã cứu mẹ của mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ, Vu Lan là ngày lễ hằng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ (và tổ tiên nói chung)– cha mẹ của kiếp này và của các kiếp trước.

Làm theo lời Phật, mẹ của Ngài Mục Liên đã được giải thoát. từ đó, ngày lễ Vu Lan báo hiếu ra đời.

Chùa Quang Minh tổ chức Đại lễ Vu Lan trùng hợp với Lễ hội Mùa Xuân. Tùy theo thời điểm Hoa Anh Đào nở, hiếm có sự trùng hợp của hai lễ hội này hằng năm.

Vườn hoa Anh Đào của chùa, với gần 400 gốc đào, nở rộ tạo cảnh quang chùa vui tươi hoan hỉ để chào đón mùa Vu Lan thắng hội.

Năm nay hoa nở rộ chào đón những sứ giả của Phật sau một mùa An Cư Kiết Hạ ( Kiết Đông ) theo thời tiết Úc) được thành công viên mãn.

Quí vị đồng hương Melbourne may mắn đến chùa sẽ tiết kiệm được ngàn dollars thay vì để thăm xứ Nhật Hoa Anh Đào sẽ thưởng ngọan nhiều đợt trổ hoa kế tiếp với hồng, bạch, tuyết, huyết đào.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Bác sĩ Phạm Phúc Nhân

____________________________

Jubilantly organized 3 special events Vu Lan Festival, Cherry Blossom Spring Festival and Inauguration of Quan The Am open-air yard at Quang Minh ‘s Temple on August 14, 2022.

Vu Lan Festival, Cherry Blossom Spring Festival and Inauguration of Quan The Am open-air courtyard at Quang Minh Pagoda on August 14, 2022.

All Buddhists and Guests compatriots are invited at 10:00 am on August 14, 2022 to Quang Minh Pagoda to attend Vu Lan ceremony, Cherry Blossom Spring Festival, and at the same time inaugurate the open-air courtyard in front of Bodhisattva Avalokitesvara.

The monks and nuns led by the Abbot went to Dai Hung Buu Dien’s Hall , performed the ceremony, then returned to Quan The Am to celebrate the Inauguration ceremony and open the Cherry Blossom Festival.

About the meaning of the 3 big events that day, then the monks and nuns went around the temple to visit the cherry blossom trees in full bloom to celebrate the day Vu Lan won the festival.

Dear guests and fellow Buddhists,

from the story of Venerable Muc Kien Lien with great filial piety who saved his mother from the life of a hungry ghost, Vu Lan is an annual holiday to commemorate the merits of parents (and ancestors in general) – parents. of this life and of previous lives.

Following the Buddha’s word, Muc Lien’s mother was liberated, since then, Vu Lan’s festival was born.

Quang Minh Pagoda organizes the Vu Lan Festival to coincide with the Spring Festival depending on when the Cherry Blossoms bloom, it is rare for these two festivals to coincide every year.

The temple’s cherry blossom garden, with nearly 400 peach trees, is in full bloom, creating a joyful and joyful temple scene to welcome the Vu Lan season.

This year, flowers bloomed to welcome the Buddha’s messengers after a successful summer retreat (Aussie weather).

The lucky Melbourne compatriots who come to the temple will save thousands of dollars instead of visiting Japan. Cherry blossoms will enjoy the next many blooms with pink, white, snow, and blood peaches.

Sincerely yours,

Namo Amitabha Buddha.

Dr. Pham Phuc Nhan