Thông Báo Mới Phật Đản Chùa Quang Minh

Kính thưa toàn thể Quí Vị,

Do tình hình Lockdown tại Victoria từ 28/05/2021 cho đến 7 ngày.

Nên Thầy Trụ Trì chùa Quang Minh không tổ chức Lễ Phật Đản ngày 30/05/2021 và chùa sẽ đóng cửa không take away food.

Hy vọng sẽ tổ chức Lễ Phật Đản trong những tuần kế tiếp khi điều kiện cho phép( theo dõi thông báo ).

Trong giai đoạn nầy quí vị nên chích Covid Vaccine.

Thân trọng cám ơn.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Phạm Phúc Nhân


Dear All Ladies and Gentlemen,

Due to the Lockdown situation in Victoria from May 28, 2021 until 7 days. Therefore, the Abbot of Quang MinhTemple will not hold Vesak Day on May 30, 2021 and the temple will close for no take away food.

Hoping to celebrate Buddha’s Birthday in the coming weeks when conditions permit (follow the announcement).

During this period you should get the Covid Vaccine.

Sincerely thanks.
Namo Amitabha Buddha.

Phạm Phúc Nhân