Thông Báo Khóa Tu Mùa An Cư 2019

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÚC ĐẠI LỢI – TÂN TÂY LAN
Thông báo
Khóa Tu Mùa An Cư

Kính gởi: Quý Liên hữu, đồng hương Phật tử.

Hằng năm vào mùa An cư Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan đều có tổ chức khóa tu học mùa an cư cho quý liên hữu, đồng hương Phật tử.

Khóa tu học năm nay được tổ chức tại chùa Ấn Quang Cairnlea cơ sở mới của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan với thời gian và chi tiết như sau:

Thời gian: từ thứ bảy 15/6/19 đến thứ hai 24/6/19
Ngày khai giảng: 15:00 chiều thứ bảy 15/6/19
Địa điểm: Chùa Ấn Quang – Cairnlea VIC

1. Điều kiện nhập khóa:

– Nam, nữ Phật tử hay không Phật tử tinh thần minh mẫn, sức khoẻ bình
thường.

– Khóa sinh chính thức cạo tóc, thọ giới.

– Khóa sinh dự thính học hạnh xuất gia, thọ giới nhưng không cạo tóc.

– Trong suốt khóa tu, quý học viên sẽ được yêu cầu giữ yên lặng tối đa và giữ oai nghi của người xuất gia.

2. Y phục: Áo vạt khách và áo tràng là y phục chánh trong khóa tu.

3. Khóa phí:

– Hoàn toàn miễn phí.

– Các vật dụng do quý Phật tử chùa Quang Minh, Hoa Nghiêm và Tổ đình Phước Huệ cúng dường.

4. Ghi danh: Xin nhận đơn từ các chùa hoặc website & facebook các chùa Quang Minh, Hoa Nghiêm và Tổ đình Phước Huệ và gởi về lại trước ngày 01/06/2019.

Mọi chi tiết xin liên lạc chùa Quang Minh 03 9312 5729, chùa Hoa Nghiêm 03 9548 2215, Tổ đình Phước Huệ 02 9725 2324.

Chúng tôi chân thành kêu gọi quý vị tham dự vào khóa tu học vô cùng hữu ích này. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát.

Trân Trọng

Ban Tổ Chức.

Thông Báo Khóa Tu Mùa An Cư.pdf, Đơn Xin Gia Nhập Khóa Tu Mùa An Cu.pdf