Thông Bạch Phật Đản PL. 2566 – DL.2022

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính gửi Chư Tôn Hoà Thượng, chư Thượng Toạ, Ni Trưởng, Ni Sư, chư Đại Đức Tăng Ni, quý đồng hương Phật tử.

Kính bạch quý Ngài, Kính thưa quý vị.

Kỷ niệm ngày sinh đức Phật Thích Ca có ý nghĩa rất lớn đối với người con Phật khắp nơi trên thế giới nói chung và đặc biệt đối với hàng Tăng Ni nói riêng. Ngày Đản sinh của đức Phật đã được trở thành ngày lễ hội tôn giáo trên thế giới nhằm tôn vinh những giá trị đạo đức nhân văn thiết thực của Đạo Phật vì hòa bình cho nhân loại. Continue reading “Thông Bạch Phật Đản PL. 2566 – DL.2022”

Ủng Hộ Cứu Trợ Nạn Nhân Lũ Lụt Tại NSW & QLD $162,579.10 Dollars Trong Tháng 3/2022

Số tiền hiện nay là $162,579.10 dollars

Kính thưa quí đồng hương,

Sáng Chủ nhật ngày 20 /03/2022 , ngày đẹp trời Chùa Quang Minh như trẩy hội.

Trên chánh điện lớn Quí Thầy & Quí Cô làm lễ Thọ Bát Quan Trai và lễ Ngày Ví Quan Thế Âm Bồ Tát.

Dưới hội trường tân tạo và ngoài sân chùa ước khoảng 1,500 đồng hương phật tử làm lễ và tham dự gây quỹ ỦNG HỘ, CỨU TRỢ NẠN NHÂN LŨ LỤT TẠI NSW & QLD tháng 3/2022. Continue reading “Ủng Hộ Cứu Trợ Nạn Nhân Lũ Lụt Tại NSW & QLD $162,579.10 Dollars Trong Tháng 3/2022”

Điện Thư Phân Ưu Hòa Thượng thượng Liễu hạ Trung

Vietnamese Buddhist Phuoc Hue Temple Incorporated
TỔ ĐÌNH PHƯỚC HUỆ
365 Victoria Street, Wetherill Park N.S.W. 2164 Australia
 Tel: (02) 9725 2324, (02) 9725 5385, 0431 692 354
Email: phuochue@phuochue.org

Sydney 17/03/2022

Kính gởi:

– Ban Tổ chức Tang lễ,
– Ban Chấp Hành Hội Đồng Tăng Già Phật Giáo Thế Giới
– Chùa Thiện Đạo Đài Bắc, Đài Loan
– Chư Môn nhơn pháp quyến Continue reading “Điện Thư Phân Ưu Hòa Thượng thượng Liễu hạ Trung”