Khóa Tu Xuất Gia Ngắn Hạn Tổ Đình Phước Huệ 6/1/2024

TỔ ĐÌNH PHƯỚC HUỆ
Thông báo

KHÓA TU XUẤT GIA NGẮN HẠN MÙA HÈ NĂM 2024

Trong Xuất Gia Công Đức Kinh dạy: “Người tu hạnh xuất thế một ngày một đêm bằng người tại gia tu hành một năm”. Thực vậy, người tu hạnh xuất thế là người gieo trồng nhân vô lậu, thoát khỏi nẻo sanh tử luân hồi.

Chính vì thế, Tổ đình Phước Huệ hằng năm đều có tổ chức khóa tu học đoản kỳ xuất gia, chư Phật tử tham gia các khóa tu học đều có tiến bộ và đi đến xuất gia tu học giải thoát. Nhờ thế mà Phật pháp được lưu thông, có người nối lửa tiếp đèn, truyền trì đạo mạch.
Khóa tu học năm nay với thời gian và chi tiết như sau:

– Thời gian: từ thứ Bảy 06/01/2024 đến Chủ Nhật 21/01/2024

– Ngày khai giảng: 9 giờ sáng thứ Bảy 06/01/24

– Địa điểm:Tổ đình Phước Huệ – 365 Victoria Street, Wetherill Park, NSW 2164

– Điều kiện nhập khóa:

 Nam, nữ Phật tử đã quy y Tam Bảo, thọ Ngũ Giới, tinh thần minh mẫn, sức khỏe bình thường.

 Khóa sinh chính thức cạo tóc, thọ giới (cả hai giới nam, nữ)

 Khóa sinh dự thính học hạnh xuất gia, thọ giới nhưng không cạo tóc, (nam, nữ).

– Y phục: Áo vạt khách và áo tràng là y phục chánh trong khóa tu.

– Ghi danh: Xin nhận đơn từ Chùa hoặc qua các Website Phước Huệ,
Quang Minh, Hương Đạo và gởi về email phuocvien1@hotmail.com trước ngày 31/12/23.

Mọi chi tiết xin liên lạc Tổ đình Phước Huệ. Điện thoại: (02) 9725-2324 hoặc (02) 9725-5385

Chúng tôi chân thành kêu gọi quí vị tham dự vào khóa tu học vô cùng hữu ích này.

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát.

Trân trọng,
Sydney 05 tháng 12 năm 2023
TM. Ban Tổ Chức
Tk.Thích Phước Viên

Download
Thông báo Khóa Tu
Đơn Tham Dự Khóa Tu