Kết Quả Gây Quỹ Lụt Sau 3 Tuần Kêu Gọi $154,239.12 dollars – 12/11/2020

Click on the image to view the full-size
Kính bạch Hòa Thương, Thương Tọa, Dai đức, Chư Tăng Ni,
Kính thưa quí vị ân nhân và mạnh thường quân.

Cho tới ngày hôm nay số tiền gây quĩ cứu trợ cho đồng bào miền Trung đạt được trên 154,000 dollars.

Gíáo Hội Uc – Tân Tây Lan đã liên hệ quí Thầy Cô bên Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục cứu trợ đồng bào.

Giáo Hội sẽ tiếp tục cứu trợ các tỉnh Miền Trung đặc biệt chú trọng xây dựng thêm nhiều nhà nổi cho đồng bào để phòng chống bão lục lâu dài trong tương lai.

Chương trình cứu trợ tiếp theo:

1/ Hòa Thượng Thích Hải Ấn ( Huế ) : 20,000 dollars cứu trợ biện giới Huế và Quảng Trị.
2/ Ni Sư Vạn Huệ 15,000 dollars : Cứu trợ Quảng Trị, Quảng Bình.
3/ Đại đức Thích Minh Tịnh – Thính Quảng Phúc 15,000 dollars cứu trợ các tịng miền Trung.
4/ Ni sư Vạn Huệ sẽ tới Quảng Bỉnh cho xây dựng những nhà nổi

Nam Mô A Di Dà Phật.

NGÀY VUI HÔM NAY 12/11/2020 SAU 13 NGAY TẠI VICTORIA 0 CASE NHIỄM COVID, 0 CASE CHẾT.

CÙNG VỚI NIỀM VUI GÂY QUỸ MIỀN TRUNG SAU 3 TUẦN VẬN ĐỘNG TRÊN $154,000.00 DOLLARS

WE ARE HAPPY TODAY 12/11/2020 BECAUSE OFF N0 NEW CASE CONTAMINATED COVID REPORTED IN THE PAST 13 DAYS AND NO LIVES LOST.

COINCIDE WITH A SUCCESSFUL FUNDRAISING FOR CENTRAL VIETNAM AFTER 3 WEEKS OVER $154,000.00 DOLLARS.

TMBTC – BS Phạm Phúc Nhân