Hình Ảnh Văn Nghệ Xổ Số Gây Quỹ Trung Tâm Gíao Hội Cairnlea

Dưới đây là một số hình ảnh Văn Nghệ Xổ Số gây quỹ xây dựng Trung Tâm Gíao Hội Cairnlea vào tháng 7 – 2018 tại chùa Hoa Nghiêm do Cô Huệ Hiếu ghi lại – xin nhấn vào hình để xem cở lớn hơn

Thầy Trụ Trì Thích Thiện Tâm vả Ban Tiếp Tân

Nhóm thiện nguyện viên trong Thư Viện chùa Hoa Nghiêm chuẩn bị bán hàng gây quỹ


Ban phát hành vé số và gây quỹ cúng dường

Văn phòng và nơi Phật cụ

Phật tử thiện nguyện phụ trong nhà Bếp Chùa Hoa Nghiêm

Chương trình mở đầu buổi Văn Nghệ

Thầy Trụ Trì Thích Thiệ̣n Tâm có đôi lời giới thiệu ý nghĩa buổi gây quỹ tới qụ́y vị đồng hương Phật tử

Thầy Trụ Trì Thích Phước Tấn thay mặt Giáo Hội phát biểu cùng qụ́y vị đồng hương Phật tử

Bác Sĩ Phạm Phúc Nhân cùng ban gây quỹ tại chùa Hoa Nghiêm

Thầy Trụ Trì trao chuổi đấu giá gây quỹ

Huệ Hiếu