Hình Ảnh Phật Tử Chùa Hoa Nghiêm Hành Hương Đầu Năm Ngày 1/2/2020

Dưới đây là một số hình ảnh Phật tử Chùa Hoa Nghiêm đi hành hương các chùa tại Melbourne trong dịp đầu năm 2020 do Cô Huệ Hiếu ghi lại – xin nhấn vào hình để xem cở lớn hơn

Phật tử chụp hình lưu niệm trước khi khởi hành tại Chùa Hoa Nghiêm

Thăm Chùa Campuchia tại Springvale


Viếng chùa Giác Hoàng


 


Thầy Trụ trì chùa Quang Minh Thích Phước Tấn và Thầy Thích Thiện Tâm

Huệ Hiếu