Hình Ảnh Khóa An Cư Kiết Đông Tại Chùa Ấn Quang Cairnlea 16-6-2019

Dưới đây là một số hình ảnh do Cô Huệ Hiếu ghi hình lại trong Khóa An Cư Kiết Đông của Phật Tử Chùa Hoa Nghiêm tham dự khóa tu được tổ chức vào ngày Chủ Nhật 16-6-2019 tại Chùa Ấn Quang Cairnlea – xin nhấn vào hình để xem lớn hơn


Chư Tang Ni Phật tử chụp hình lưư niệm Khóa Tu Kiết Đông 2019

Phật tử thọ trai tại Chùa Ấn Quang

Huệ Hiếu