Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản Tại Chùa Ấn Quang Sáng Ngày Thứ Bảy 14/5/2022

Click on the image to view full-size

Sáng nay thứ bảy 14/05/2022 nhằm mùng 14/04 Nhâm Dần, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan đã long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2646 Dương Lịch 2022 tại Trung Tâm Phật Giáo Úc Châu – Chùa Ấn Quang.

Buổi Lễ được sự chứng minh của:

. Hòa Thượng Thích Thiện Tâm – Chủ Tịch Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, Kiêm Viện Chủ Trung Tâm Phật Giáo Úc Châu Chùa Ấn Quang, Trụ Trì Chùa Hoa Nghiêm Springvale
. Thượng Tọa Thích Phước Thái – Phó Chủ Tịch Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan
. Thượng Tọa Sư Thích Kiến Chánh (Canada)
. Thượng Tọa Thích Phước Thiền – Tri Sự Trung Tâm Phật Giáo Úc Châu Chùa Ấn Quang
. Đại Đức Thích Thông Hiếu – Chùa Huệ Quang
. Đại Đức Thích Phước Nghĩa
. Đại Đức Thích Chơn Phong – Trụ Trì Chùa Từ Quang
. Đại Đức Thích Phước Nguyện – Tịnh Thất Chánh Giác
. Ni Sư Thíc Nữ Như Liên – Trụ Trì Chủa Tam Bảo
. Sư Cô Thích Nữ Phước Chơn
. Sư Cô Thích Nữ Phước Lễ
. Sư Cô Thích Nữ Phước Đức
. Sư Cô Thích Nữ Liên Nghiêm
. Sư Cô Thích Nữ Thuần Nghiêm
cùng toàn thể Quý Đồng Hương Phật Tử xa gần đến tham dự.

Sau buổi lễ, Chùa Hoa Nghiêm và Nhà Hàng Chay Vegie Hut đã hoan hỷ cúng dường phần thọ trai cho Chư Tôn Đức Tăng Ni, và Quý Phật Tử Thập Phương thọ dụng.

Photos: MP Nguyen

Mai Hương ghi hình