Hình Ảnh Chương Trình Văn Nghệ Gây Quỹ Cất Trường Trung Học Hoa Nghiêm 14/12/2019

Hình ảnh buổi văn nghệ gây quỹ do Cô Huệ Hiếu ghi hình lại – xin nhấn vào hình xem nguyên cỡ

Huệ Hiếu