Hình Ảnh Chùa Hoa Nghiêm Đón Giao Thừa Xuân Tân Sửu Ngày 11/2/2021

Dưới đây là một số hình ảnh Chùa Hoa Nghiêm cùng Phật tử chào đón Tết Tân Sửu 2021 do Cô Huệ Hiếu ghi lại – xin nhấn vào hình để xem cở lớn hơn

Chánh Điện Chùa Hoa Nghiêm


Gian Hàng thực phẩm Chay tại Hoa Nghiêm Vegie Hut

Huệ Hiếu