Hình Ảnh Chùa Hoa Nghiêm Chuẩn Bị Đón Xuân Ngày 7/2/2021

Dưới đây là một số hình ảnh Chùa Hoa Nghiêm cùng Phật tử chào đón đoàn múa lân chuẩn bị cho Xuân Tân Sửu 202ă do Cô Huệ Hiếu ghi lại – xin nhấn vào hình để xem cở lớn hơn

Chánh Điện Chùa Hoa Nghiêm

 

Chợ Hoa Vạn Thọ

Gian Hàng thực phẩm Chay tại Hoa Nghiêm Vegie Hut


Ban Múa Lân chụp hình lưu niệm trước Chánh Điện Chùa Hoa Nghiêm

Cúng Tất Niên cuối năm Chư Hương Linh thờ tại Chùa Hoa Nghiêm

Huệ Hiếu