Gắn Bảng Tên Chùa Ấn Quang Lên Đại Hùng Bửu Điện Của Trung Tâm Phật Giáo Úc Châu

Ngày 28/9 dưới sự điều động và hướng dẫn của Thầy Thiện Tâm, tấm bảng đồng nặng hơn 800 ký, cao 1.30m, dài 9.4m được gắn lên tường của Đại hùng Bửu điện sau hơn 10 tiếng đồng hồ loay hoay với hơn 5 lần đưa lên, hạ xuống, thay đổi những thế treo, do độ dài cần cẩu, và khoảng không gian hạn hẹp để cần cẩu có thể nâng và di chuyển vào vị trí. Tưởng chừng phải bỏ cuộc, phải thay đổi bảng, hoặc phải thuê thêm những thiết bị, dàn nâng khác để phù hợp hơn. Nhưng rồi với những phương cách của Thầy Thiện Tâm chỉ đạo, tấm bảng đã được vào vị trí, mọi người đều hân hoan, một ngày thứ bảy thật ý nghĩa, tất cả mọi người có mặt tại chùa Ấn Quang đều cảm nhận được một niềm vui nho nhỏ, từ những đóng góp lo phục vụ nước giải khác, lo cơm trưa, đến những anh thợ vịn, thợ hàn, anh điều khiển cần trục, anh tháo mở xích cẩu, và rất nhiều thợ ‘bàn’… góp ý, góp phương án,… Và nhất là ông Sam điều khiển xe cẩu tuy là người nước ngoài, không là Phật tử nhưng cũng vào chánh điện để cung kính lạy Phật, và chúng tôi cũng nhủ thầm chắc ông ta vào cầu nguyện cho công việc hoàn thành để ông ta có thể về sớm, tội nghiệp ông ta cũng nán đến 7.00pm, đến phút chót của công việc gắn bảng tên Chùa hoàn tất.

Nam mô Công đức lâm Bồ tát Ma ha tát
Vạn Hữu tường thuật.