Gần $60,000 Qua 2 Ngày Vận Động Giúp Đồng Bào Nghèo Tại Saigon

QUA 2 NGÀY VẬN ĐỘNG DANH SÁCH QUÝ MẠNH THƯỜNG QUÂN ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO NGHÈO KHÓ TẠI SÀI GÒN ĐANG BỊ PHONG TỎA, SỐ TIỀN GẦN 60,000 DOLLARS

Hai ngày qua cách ly tại Sài Gòn đã chứng kiến hằng ngàn hoàn cảnh thương tâm,với nghĩa cử lá lành đùm lá rách, con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ , Giáo Hội Phật Giáo Úc Úc Châu ứng trước 30,000 dollars và xin kêu gọi các đồng hương và Phật tử cùng nhau đóng góp giúp đở , số tiền sẽ được gởi về Việt Nam cho các chùa nấu cơm hằng ngày ,mì gói ,gạo và phát cho những đồng hương cần bửa ăn hằng ngày trong thời gian bị Lock Down tại Thành Phố.

Mọi chi tiết xin gởi vế acount giáo hội::
Name: UVBC-AUST-NZ
Bsb : 083 437
Account: 7301 38124

Kế hoạch phân phối :

1/ Ni sư Thích Vạn Huệ Chùa Thiền Tôn I ,
a/ Phát 1000 phần quà tại Thủ đức Quận 9 và quận 2 là vùng cao điểm nhất hiện nay tại Sài Gòn cho những người đang bị cách ly vì Covid. , tạm trú nhà trọ.
b/ Cung cấp 1000 phần buổi ăn chiều cho người đang cách ly và công ngân nghèo quân 2

2/ Đại đức Thích An Nguyện chùa Thiền Tôn II ( Quận2 ) cung cấp buổii an trưa cho người khó khăn.

3/ Đại đức Thích Hoằng Kiện cung cấp rau quả và các buổi ăn cho vùng thủ đức

4/ Chùa Báo Ấn cung cấp thức ăn cho đồng bào vùng Bình Tân , Tân Bình.