Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2646 Phật Lịch 2566 Chùa Quang Minh


Kinh thưa toàn thể đồng hương phật tử,

Chùa Quang Minh sẽ tổ chức Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2646,
Phật lich 2566 vào ngày 21 và 22/05/2022.

Thứ bảy 21/05/2022 Lễ quy y ngũ giới.
Lễ chính thức Chủ Nhật 22/05/2022 vào lúc 10,30 sáng.

Đại lễ tổ chức trọng thể và chương trình giúp vui văn nghệ để đón tiếp đến 3,000 khách tham dự hằng năm…

Trân trọng kính mời quí đồng hương phật tử tham dự,

Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Nị Phật.

Thượng Tọa Trụ Trì Thích Phước Tấn

_________________________

Dear all fellow Buddhists,

Quang Minh Temple will hold the 2646 th Great Buddha’s Birthday, 2566 th Buddha Calendar on May 21 and 22, 2022.

Saturday, May 21, 2022 The ceremony of taking refuge in the five precepts.
Sunday, May 22, 2022 at 10.30am, Official ceremony

A solemn ceremony and entertainment program to welcome up to 3,000 guests every year..

Sincerely invite fellow Buddhists to attend,

Namo Buddha Shakyamuni Buddha.

Most Venerable Thich Phuoc Tan

Thượng Tọa Trụ Trì Th́ch Phước Tấn