Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Q6 – P 30 Pháp Hội Diệu Huệ Đồng Nữ – P31 Hằng Hà Thượng Ưu Bà Di

TT Thích Phước Tấn