Report On The Opening Ceremony Of An Quang Temple

Namo Shakyamuni Buddha.

Dear The Venerable Buddhist Monks, Buddhist Monks & Nuns and
local & international Buddhist fellows,
Dear Ladies and gentlemen,

The Grand Opening Ceremony of the Australian Buddhist Center held at Cairnlea ( An Quang Temple ) by the United Vietnamese Buddhist Congregation of Australia and New Zealand took place beautifully & successfully on the 20th of October 2019.

By 7:00 am, hundreds of local Buddhists flocked to the temple with Vietnamese traditional colorful dresses as seen at spring festivals.

The temple was decorated with traditional Buddhist multicolored flags and banners to welcome the guests attending the ceremony. Continue reading “Report On The Opening Ceremony Of An Quang Temple”

Thông Báo Lễ Truyền Bồ Tát Giới Tại Gia 20/10/2019

Chùa Ấn Quang

THÔNG BÁO

Nhân dịp Lễ Khánh thành Trung Tâm Phật Giáo Úc ChâuChùa Ấn Quang sẽ tổ chức:

LỄ TRUYỀN BỒ TÁT GIỚI TẠI GIA
Ngày Chủ Nhật 20/10/2019
vào lúc 14:30 Chiều

Quí vị muốn ghi tên thọ giới, xin liên lạc Văn phòng chùa Ấn Quang, chùa Quang Minh điện thoại 03 9312 5729chùa Hoa Nghiêm điện thoại 03 9548 2215. Continue reading “Thông Báo Lễ Truyền Bồ Tát Giới Tại Gia 20/10/2019”

The thankful letter of fundraising for building the Australian Buddhist Centre at Cairnlea (An Quang Temple)


More photo of the fundraising event at Happy Reception

Thơ cảm ơn trong cuộc gây quỹ xây dựng chùa Trung Tâm Phật Giáo Úc Châu tại Cairnlea( Chùa Ấn Quang).

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch: Chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức chư Tăng Ni

Kính thưa: Quý đạo hữu phật tử – Chư thiện nam tín nữ gần xa cùng các nhà hảo tâm Úc Châu và ngoài nước. Continue reading “The thankful letter of fundraising for building the Australian Buddhist Centre at Cairnlea (An Quang Temple)”

Thông Bạch Kiến Lập Ấn Quang Đại Giới Đàn

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÚC ĐẠI LỢI –TÂN TÂY LAN
Trung Tâm PhẬt Giáo Úc Châu – Chùa ẤN QUANG
159 Cairnlea Dr. Cairnlea VIC 3023 – Mob: 0431 692 354

THÔNG BẠCH
KIẾN LẬP ẤN QUANG ĐẠI GIỚI ĐÀN

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Để trợ duyên, sách tấn cho hàng hậu học có lòng khát ngưỡng giới pháp, chùa Ấn Quang sẽ kiến lập Tỳ ni Pháp tịch truyền thọ giới pháp: Sa di, Sa di ni, Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Bồ tát Tại gia và Xuất gia, Tam qui, Ngũ giới.

Vào các ngày 18, 19 và 20 tháng 10 năm 2019
Nhằm ngày 20, 21 và 22 tháng 9 năm Kỷ Hợi
tại chùa Ấn Quang
159 Cairnlea Dr Cairnlea VIC 3023, Australia

Quí vị giới tử phát tâm cầu thọ giới pháp lưu ý những điều như sau: Continue reading “Thông Bạch Kiến Lập Ấn Quang Đại Giới Đàn”