Bushfire Appeal

Số tiền của các hội đòan cộng đồng người việt ở Úc hiến tặng trên 1 triệu dollars riêng chưa kể đến gởi trực tiếp qua các hội từ thiện Red Cross, Salvation Army, Blaze Aid v… v.

Kính thưa các bậc lãnh đạo các tôn giáo, các hội đòan, thân hào nhân sĩ và tòan thể mạnh thường quân ngưới Việt Nam.

Chúng ta đã qua năm mới và sẽ đến mùa xuân Canh Tý sắp đến chúng ta không quên nhiều chiến sĩ chửa lửa ngày đêm chiến đấu với lửa cũng như các đồng bào Úc đang chịu cảnh mất nhà, mất cả tài sản. hằng trăm thiện nguyện viên có lòng sẽ cùng nhau một tay ra các hội chợ kêu góp quyên góp giúp đở cho người dân Úc bị nạn Chúng ta đã cùng, Hội chữ thấp đỏ, Salvincent Army, Hội Blaze Aid lạc uyên các hội chợ tết hội chợ tết. Xin cảm ơn tất cả 100 tình nguyện viên Việt Nam đã đến gây quỹ cho Lễ hội Tết St Albans, Foostcray Richmond, Springvale trong 3 tuần qua, Chùa Quang Minh dêm giao thừa 24/01/2020. và tổng kết tại Happy Reception restaurant 08/02/2020.

Số tiền của các hội đòan cộng đồng người việt ở Úc hiến tặng trên 1 triệu dollars riêng chưa kể đến gởi trực tiếp qua các hội từ thiện Red Cross, Salvation Army, Blaze Aid vân vân, các chùa trên tòan nước Úc đạt con số trên 400,000 dollars, riêng Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc và Tân Tây Lan trên 200,000dollars bao gồm; Chùa Quang Minh 50,000 doolars, Chùa Hoa Nghiêm 51,000 dollars, Chùa Phước Huệ 50,000 dollars các hội chợ tết 43,318 dollars, Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới 20,000 dollars. Tổng cộng 214,318 dollars.

Các chùa đã trao trực tiếp đến các cơ quan cứu trợ trực tiếp, riêng chùa Quang Minh Thượng tọa Thích Phước Tấn đã trao cho Blaze Aid 50,000 dollars ngày 19/01/2020, và ngày 20,21/02/2020 sẽ cùng dân biểu Kiều Tiến Dũng và nghị viên Trương Thiên Kim sẽ đem tiền trực tiếp hiến tặng cho Bush Fire Disaster xung quanh Melbourne.

2 tháng trước cháy ở NSW, Brisbane nay lan rộng qua victoria, Camberra và xuống Adelaide sau đó qua khắp các tiểu ban tình trạng nầy được thông báo liên tục trên Radio, TV, facebook.

Đã 2 tháng qua hằng trăm các đoàn thể, các chùa, nhà thờ đã và đang đóng góp cho đại nạn cháy rừng lớn nhất trong thập kỹ qua xảy ra các tiểu bang trong nước Úc .Như chúng ta đã biết người dân và chánh phủ Úc rất tình nghĩa đã cưu mang chúng ta từ 45 năm qua.

Có nhiều cách giúp dở; 1//Tham gia chửa cháy volunteer công việc rất nguy hiểm vì phải được huấn luyện, chết 4 ngừơi thiện nguyện viên, 2/ Cầu nguyệntrời mưa xuống và đã có kế quả từ những ngày qua, 3/ và lạc quyên ( cách thiết thưc nhất và dễ dàng nhất )Đây là cơ hội tốt nhất để mọi người cùng một bàn tay làm công việc ý nghĩa nầy.

Trong những năm qua người Việt Nam chúng ta có thể hãnh diện với truyền thống tổ tiên là – Uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây – với sự lãnh đạo truyền thống tinh thần của các tôn giáo như Phật, Thiên Chúa, Cao Đài, Hòa Hảo, và các niềm tin tinh thần khác đã làm nên và hung đúc tình thần từ bi ,bác ái để gíúp đở tha nhân tại bản địa Úc và quê hương Việt Nam.

Cộng đồng Việt nam đã góp sức gây quỹ cho bịnh viện Royal Children Hospital nữa triệu dollars, Viện dưỡng lão Cairnlea Mekong gần 1 triệu dollars Bịnh viện Sunshine và Joan Kirner hospital 600,000 dollars, Trung Tâm Phật Giáo Úc Âu Cairnlea 5 triệu Dollars , Mổ mắt khám bịnh cho người nghèo hằng năm vài trăm ngàn dollars và đã có hằng trăm hội đòan góp sức cho những cuộc cháy rừng Úc hàng triệu dollars. Sự kiện này đã chạm đến sự đồng cảm của các quan chức và tiểu ban Úc. Điều này cho thấy người dân Việt Nam đã thể hiện lòng biết ơn của họ từ những đứa trẻ đến ông bà già để giúp đỡ Úc khi họ ở trong thảm họa Bushfire với hàng ngàn hình ảnh ấm lòng không thể được ghi lại ở đây.

Đây là cơ hội tốt nhất để mọi người cùng một bàn tay làm công việc ý nghĩa nầy.

Những ngày qua tất cả các các chiến sĩ cứu hỏa MMFB (Melbourne Metropolitan Fire Brigade), đang trên tuyến đầu chiến đấu với thần lửa bao quanh Melbourne mà chúng ta chứng kiến khói bụi mù mịt trong những ngày qua.

Năm mới xin kính chúc các vị khách quí ,bậc lãnh đạo các tôn giáo, các hội đòan, thân hào nhân sĩ và tòan thể mạnh thường quân ngưới Việt Nam Victoria và nước Úc phát tài phát lộc sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, trường thọ phát tâm từ thiện nhiều hơn nữa đóng góp xây dựng nước Úc giàu mạnh để xứng danh con rồng cháu tiên.

Trân trọng kính chào.

Bác sĩ Phạm Phúc Nhân

____________________________

Dear distinguished Guest, leaders of all religions, all the Volunteers, ladies and gentlemen

The money of the Vietnamese community associations in Australia donated over 1 million separate dollars, we can not count huge Vietnamese sent directly to charities Red Cross, Salvation Army, Blaze Aid and so on, the temples across Australia reached the number over 400,000 dollars, The Vietnamese United Buddhist Congregation of Australia and New Zealand over 200,000 dollars, including; Quang Minh Pagoda 50,000 dollars, Hoa Nghiem Pagoda 51,000 dollars, Phuoc Hue Pagoda 50,000 dollars with Tet Market festivals 41,000 dollars, World Buddhist Fellowship 20,000 dollars. Total: 241,318 dollars.

The total amount of hundred thousands dollars during Tet festival, more fund raising at Quang Minh temple on lunar new year eve on January 24 /2020. and we will sum up at Happy Receptionist restaurant on February 8, 2020.

All the temples donated directly to the direct relief agencies, Quang Minh Venerable Thich Phuoc Tan gave 50,000 dollars to Blaze Aid. Venerable Thich Phước tấn , Dr Kieu Kieu Dung and Truong Thien Kim will lead delegation directly to donate money to Bush Fire Disaster around Melbourne on January 19, 2020, and February 20, 21, 2020.

For two months the Bush fires disaster began in NSW, Brisbane now spread through Victoria, Canberra and down to Adelaide and to all other states. Australia lives in giant bush fire with thousands of fires, this situation is constantly reported on TV, Media and face book.

For the past 2 months, hundreds of Vietnamese associations, Buddhist temples, and churches have been contributing to the biggest wildfire in the last decade through all the country. The loving Australians and government of Australia have supported us for 45 years.There are many ways to help such as volunteering but it is very dangerous jobs because it needs careful training (there are 4 volunteers who sacrificed while helping Bush fire fighting), or praying with lucky rain to stop forest fires for last few days and donating through the Red Cross, the Salvation army and Blaze aid make these contributions the most effective and practical.

With the spirit of our ancestor ” drink the water, remember the source, eating the fruits, remember who plant trees “. The Vietnamese community in Australia is contributing millions of dollars of the 400 million dollars Australians have contributed.

There have been many professional volunteers from the US and Canada to help rescue Australia, the spirit of uniting the whole world for Australia.

This is the best opportunity for everyone to give hands to do this meaningful charity
Thank you to all over 100 Vietnamese volunteers who came to raise funds for the St Albans Footscray Richmond, Springvale Tết Festival for last 3 weeks.

The Vietnamese community has donated half a million dollars to the Royal Children Hospital, Cairnlea Mekong Nursing Home nearly 1 million dollars Sunshine Hospital and Joan Kirner hospital 600,000 dollars, The Australian Buddhist Center Cairnlea 5 million Dollars, eyes Surgery several hundred thousand dollars in Vietnam and hundreds of associations have contributed to the bush fires of millions of dollars.

This is the best opportunity for everyone to give hands to do this meaningful Charity.

Thank you to all over 100 Vietnamese volunteers who came to raise funds for the St Albans Footscray Richmond ,Springvale Tết Festival for last 3 weeks. This event touched the sympathy of the Australian officials and sub-committees. This showed that Vietnamese people have showed their gratitude from the children to the old grandparents to help Australia when they were in Bush fire disaster with thousands heart warming images cannot be recorded here.

We all enjoy Lunar new year of Rat today , we never forget Melbourne Metropolitan Fire Brigade is on the front lines fighting with bush fire at days and nights surrounding Melbourne, we would like to send all the best wishes of good health, happiness, prosperity and longevity to all of you and families and together to do charitable donations to build up again a strong and prosperous Australia.

Thank you for listening

Dr Phuc Nhan Pham