Thông Bạch Kiến Lập Ấn Quang Đại Giới Đàn

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÚC ĐẠI LỢI –TÂN TÂY LAN
Trung Tâm PhẬt Giáo Úc Châu – Chùa ẤN QUANG
159 Cairnlea Dr. Cairnlea VIC 3023 – Mob: 0431 692 354

THÔNG BẠCH
KIẾN LẬP ẤN QUANG ĐẠI GIỚI ĐÀN

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Để trợ duyên, sách tấn cho hàng hậu học có lòng khát ngưỡng giới pháp, chùa Ấn Quang sẽ kiến lập Tỳ ni Pháp tịch truyền thọ giới pháp: Sa di, Sa di ni, Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Bồ tát Tại gia và Xuất gia, Tam qui, Ngũ giới.

Vào các ngày 18, 19 và 20 tháng 10 năm 2019
Nhằm ngày 20, 21 và 22 tháng 9 năm Kỷ Hợi
tại chùa Ấn Quang
159 Cairnlea Dr Cairnlea VIC 3023, Australia

Quí vị giới tử phát tâm cầu thọ giới pháp lưu ý những điều như sau: Continue reading “Thông Bạch Kiến Lập Ấn Quang Đại Giới Đàn”

Phiên Họp Lần 2 Của Ban Tổ Chức Lễ Khánh Thành Chùa Ấn Quang

Sau gần 2 năm xây dựng, Chùa Ấn Quang đã gần hòan tất. Sau kỳ họp cách đây hai tuần để bầu thành phần Ban Tổ chức Đại Lễ Khánh Thành Chùa Ấn Quang, vào các ngày 18, 19, 20 tháng 10 năm nay.

Hôm nay ngày 4 tháng 8, Ban Tổ chức họp lần 2, để xúc tiến một số công việc cấp bách như in thiệp mời, thư mời quan khách và đồng hương Phật tử. Continue reading “Phiên Họp Lần 2 Của Ban Tổ Chức Lễ Khánh Thành Chùa Ấn Quang”

Hình Ảnh Khóa An Cư Kiết Đông Tại Chùa Ấn Quang Cairnlea 16-6-2019

Dưới đây là một số hình ảnh do Cô Huệ Hiếu ghi hình lại trong Khóa An Cư Kiết Đông của Phật Tử Chùa Hoa Nghiêm tham dự khóa tu được tổ chức vào ngày Chủ Nhật 16-6-2019 tại Chùa Ấn Quang Cairnlea – xin nhấn vào hình để xem lớn hơn

Continue reading “Hình Ảnh Khóa An Cư Kiết Đông Tại Chùa Ấn Quang Cairnlea 16-6-2019”

Thông Báo Khóa Tu Mùa An Cư 2019

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÚC ĐẠI LỢI – TÂN TÂY LAN
Thông báo
Khóa Tu Mùa An Cư

Kính gởi: Quý Liên hữu, đồng hương Phật tử.

Hằng năm vào mùa An cư Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan đều có tổ chức khóa tu học mùa an cư cho quý liên hữu, đồng hương Phật tử.

Khóa tu học năm nay được tổ chức tại chùa Ấn Quang Cairnlea cơ sở mới của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan với thời gian và chi tiết như sau:

Thời gian: từ thứ bảy 15/6/19 đến thứ hai 24/6/19
Ngày khai giảng: 15:00 chiều thứ bảy 15/6/19
Địa điểm: Chùa Ấn Quang – Cairnlea VIC

Continue reading “Thông Báo Khóa Tu Mùa An Cư 2019”