Tường Trình Gây Quỹ Ủng Hộ Mỗ Mắt Từ Thiện Việt Nam, Phát Động Gây Quỹ Cháy Rừng Ngày 22-12-2019 Chùa Quang Minh

Kính Bạch Chư Tôn Dức Tăng Ni.
Kính thưa quí vị đồng hương,

Do số lượng ủng hộ gây quỹ cứu trợ gia tăng nên quí Thầy chuyển buổi ca nhạc gây quỹ cho từ mổ mắt, khám bịnh, cho quà đồng bào Việt Nam của Trung Tâm Giáo Hội Úc Cairnlea về Chùa Quang Minh vào 5 giờ chiều ngày 15/12/2019, đã thành công viên mãn.

Vào cửa tự do với ca sĩ Mỹ Châu Ngọc Hà, Dình Nguyên, MC Việt Thảo, Mỹ Hiền Mỹ Phước. Với sự chúng minh của chư tôn đức: Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, Hòa Thượng Sen The, Thượng Tọa Thích Phước Tấn, Thượng Tọa Thích Linh Tấn, Thượng tọa Thích Thông Tướng, Dại đức Thích Phước Nghĩa, Dai đức Thích Phước Nguyện, Dai đức Thích Hoằng Viên, Ni sư Như Liên ( Chùa Tam Bảo ), Ni Cô Huệ Thanh ( Chùa Hoa Nghiêm ), Cô Tâm sở, Sư Cô Nhật Liên ( Chùa Bồ Đề ). Continue reading “Tường Trình Gây Quỹ Ủng Hộ Mỗ Mắt Từ Thiện Việt Nam, Phát Động Gây Quỹ Cháy Rừng Ngày 22-12-2019 Chùa Quang Minh”