Hình Ảnh Chương Trình Lễ Truy Điệu Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang

Chương Trình Lễ Truy Tán Công Hạnh của Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang

Thứ Bảy 16/11/2019 nhằm ngày 20 tháng 10 năm Kỷ Hợi Phật Lịch 2563.

Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, tổ chức buổi Lễ Truy Điệu tại Trung Tâm Giáo Hội Phật Giáo Úc Châu, chùa Ấn Quang, để Tri Ân một Bậc Cao Tăng Thạc Đức, Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang.

Có mặt trong buổi Lễ Truy Điệu cố Hòa Thượng Thích Tri Quang buồi sáng nay, chúng con thấy cò sự chứng minh, hiện diện của:

– Hòa Thượng Thích HUYỀN Hạ TÔN – Tăng Giáo Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trưng Ương, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, Trụ Trì Bảo Vương Tự Melbourne. Continue reading “Hình Ảnh Chương Trình Lễ Truy Điệu Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang”