Report On The Opening Ceremony Of An Quang Temple

Namo Shakyamuni Buddha.

Dear The Venerable Buddhist Monks, Buddhist Monks & Nuns and
local & international Buddhist fellows,
Dear Ladies and gentlemen,

The Grand Opening Ceremony of the Australian Buddhist Center held at Cairnlea ( An Quang Temple ) by the United Vietnamese Buddhist Congregation of Australia and New Zealand took place beautifully & successfully on the 20th of October 2019.

By 7:00 am, hundreds of local Buddhists flocked to the temple with Vietnamese traditional colorful dresses as seen at spring festivals.

The temple was decorated with traditional Buddhist multicolored flags and banners to welcome the guests attending the ceremony. Continue reading “Report On The Opening Ceremony Of An Quang Temple”

Tường Trình Đại Lễ Khánh Thành Trung Tâm Phật Giáo Úc Châu Tại Cairnlea

Lễ khánh thành Chùa Ấn Quang ngày Chủ Nhật 20/10/2019

Chúng con xin tri ân:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính bạch: Chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức chư Tăng Ni,

Kính thưa: Quý đạo hữu phật tử , chư thiện nam tín nữ gần xa cùng các nhà hảo tâm tai Úc Châu và ngoài nước.

Ngày 20/10/2019 Giáo Hội Viet Nam Thống Nhất tại Úc đại lợi và Tân Tây Lan đã tổ chức Đại Lễ Khánh Thành Trung Tâm Phật Giáo Úc Châu tại Cairnlea (Chùa Ấn Quang ) thành công viên mãn. Continue reading “Tường Trình Đại Lễ Khánh Thành Trung Tâm Phật Giáo Úc Châu Tại Cairnlea”

Hình Ảnh Lễ Khánh Thành Chùa Ấn Quang Ngày 20/10/2019

Dưới đây là một số hình ảnh lễ khánh thành chùa Ấn Quang vào ngày Chủ Nhật 20/10/2019 với sự tham dự đông đảo của quý Phật tử và đồng bào ở vùng Đông Nam Melbourne do Cô Huệ Hiếu ghi hình lại- xin nhấn vào ảnh để xem cở lớn hơn

Continue reading “Hình Ảnh Lễ Khánh Thành Chùa Ấn Quang Ngày 20/10/2019”

Thông Báo Lễ Truyền Bồ Tát Giới Tại Gia 20/10/2019

Chùa Ấn Quang

THÔNG BÁO

Nhân dịp Lễ Khánh thành Trung Tâm Phật Giáo Úc ChâuChùa Ấn Quang sẽ tổ chức:

LỄ TRUYỀN BỒ TÁT GIỚI TẠI GIA
Ngày Chủ Nhật 20/10/2019
vào lúc 14:30 Chiều

Quí vị muốn ghi tên thọ giới, xin liên lạc Văn phòng chùa Ấn Quang, chùa Quang Minh điện thoại 03 9312 5729chùa Hoa Nghiêm điện thoại 03 9548 2215. Continue reading “Thông Báo Lễ Truyền Bồ Tát Giới Tại Gia 20/10/2019”