Hình Ảnh Chương Trình Lễ Truy Điệu Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang

Chương Trình Lễ Truy Tán Công Hạnh của Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang

Thứ Bảy 16/11/2019 nhằm ngày 20 tháng 10 năm Kỷ Hợi Phật Lịch 2563.

Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, tổ chức buổi Lễ Truy Điệu tại Trung Tâm Giáo Hội Phật Giáo Úc Châu, chùa Ấn Quang, để Tri Ân một Bậc Cao Tăng Thạc Đức, Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang.

Có mặt trong buổi Lễ Truy Điệu cố Hòa Thượng Thích Tri Quang buồi sáng nay, chúng con thấy cò sự chứng minh, hiện diện của:

– Hòa Thượng Thích HUYỀN Hạ TÔN – Tăng Giáo Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trưng Ương, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, Trụ Trì Bảo Vương Tự Melbourne. Continue reading “Hình Ảnh Chương Trình Lễ Truy Điệu Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang”

Report On The Opening Ceremony Of An Quang Temple

Namo Shakyamuni Buddha.

Dear The Venerable Buddhist Monks, Buddhist Monks & Nuns and
local & international Buddhist fellows,
Dear Ladies and gentlemen,

The Grand Opening Ceremony of the Australian Buddhist Center held at Cairnlea ( An Quang Temple ) by the United Vietnamese Buddhist Congregation of Australia and New Zealand took place beautifully & successfully on the 20th of October 2019.

By 7:00 am, hundreds of local Buddhists flocked to the temple with Vietnamese traditional colorful dresses as seen at spring festivals.

The temple was decorated with traditional Buddhist multicolored flags and banners to welcome the guests attending the ceremony. Continue reading “Report On The Opening Ceremony Of An Quang Temple”

Tường Trình Đại Lễ Khánh Thành Trung Tâm Phật Giáo Úc Châu Tại Cairnlea

Lễ khánh thành Chùa Ấn Quang ngày Chủ Nhật 20/10/2019

Chúng con xin tri ân:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính bạch: Chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức chư Tăng Ni,

Kính thưa: Quý đạo hữu phật tử , chư thiện nam tín nữ gần xa cùng các nhà hảo tâm tai Úc Châu và ngoài nước.

Ngày 20/10/2019 Giáo Hội Viet Nam Thống Nhất tại Úc đại lợi và Tân Tây Lan đã tổ chức Đại Lễ Khánh Thành Trung Tâm Phật Giáo Úc Châu tại Cairnlea (Chùa Ấn Quang ) thành công viên mãn. Continue reading “Tường Trình Đại Lễ Khánh Thành Trung Tâm Phật Giáo Úc Châu Tại Cairnlea”

Hình Ảnh Lễ Khánh Thành Chùa Ấn Quang Ngày 20/10/2019

Dưới đây là một số hình ảnh lễ khánh thành chùa Ấn Quang vào ngày Chủ Nhật 20/10/2019 với sự tham dự đông đảo của quý Phật tử và đồng bào ở vùng Đông Nam Melbourne do Cô Huệ Hiếu ghi hình lại- xin nhấn vào ảnh để xem cở lớn hơn

Continue reading “Hình Ảnh Lễ Khánh Thành Chùa Ấn Quang Ngày 20/10/2019”